Hạt giống hoa sứ thái lan việt nam

Hạt giống hoa sứ thái lan việt nam

Hạt giống hoa sứ thái lan việt nam

Hạt giống hoa sứ Thai Socotranum / Thai Soco

Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco Giá / 1 hạt 25.000 VNĐ (chuyên bán hạt giống hoa sứ Thái Lan nhập khẩu)

Với tốc độ nảy mầm tự nhiên rất thấp và sự ổn định của hạt giống, Socotranum Thái Lan là loài hiếm nhất trên thế giới. Giá hạt giống, cây giống và các thứ khác của giống này đắt hơn các giống khác. Tuy nhiên, ngày nay, có một kỹ thuật thụ phấn chéo dẫn đến nhiều hạt hơn và biến Socotranum Thái Lan thành các nhà máy làm tiền.

Chúng tôi có hạt giống, thân cây, cây con, cắt và ghép của Socotranum Thái Lan cho bạn.

Một số hình ảnh hoa sứ Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco.

Website: http://hatgionghoasu.com/

Hạt giống hoa sứ thái lan việt nam